Privacy Statement
Persoonsgegevens die wij verwerken
Waarom we gegevens nodig hebben
Bewaren
Delen met anderen

 

Welkom bij Een Vrije Heerlijkheid en dank voor je bezoek aan onze website. Wanneer je contact met ons opneemt of diensten bij ons afneemt, laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens bij ons achter.

Wij zijn verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacy Statement.
Doordat je onze website bezoekt, een contact- en/of inschrijfformulier invult, en/of gebruik maakt van onze Diensten, worden jouw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Om contact met je op te nemen en om onze Diensten te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante zaken. Alle informatie die je met ons deelt, wordt zorgvuldig bewaard. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over onze activiteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Er is een uitzondering: wij zijn wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Een Vrije Heerlijkheid verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter verwerking verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld met onze:

  • Bank, vanwege de verwerking van betalingen;
  • Belastingadviseur, vanwege verwerking van facturen met adresgegevens;
  • Website host, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren;
  • Nieuwsbriefsoftware, voor onze digitale nieuwsbrief;
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens de website.

Met deze ‘verwerkers’ hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Een Vrije Heerlijkheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat gebeurt er terwijl je surft?
Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Met Google Analytics wordt jouw bezoek- en klikgedrag op onze website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer informatie.

Beveiliging
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Een Vrije Heerlijkheid.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy.
Een Vrije Heerlijkheid zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek reageren. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Vrije groet,

Hester van der Meij